تاکید طالبان بر تغییر افکار جوانان در افغانستان

تاکید طالبان بر تغییر افکار جوانان در افغانستان

تاکید طالبان بر تغییر افکار جوانان در افغانستان

ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان در یکمی نشستمشورتی با علمای دین در مزارشریف از آنانبرخواستتا فاصله میان مدرسه و دانشگاه را از میان بردارند.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;