زلزله مرگبار در اندونزی

زلزله مرگبار در اندونزی

زلزله مرگبار در اندونزی

در پی زلزله روز گذشته در جزیره جاوه در اندونزی، امدادگران گفته‌اند بسیاری از کشته‌شدگان کودکانی بودند که هنگام وقوع زلزله در مدرسه حضور داشتند.آپریزال مولیادی، ۱۴ ساله، گفته است که با ریختن سقف اتاق، پاهایش زیر آوار گیر کرد و قادر به فرار نبود. او گفته که دوستش ذوالفقار او را بیرونمی کشیدو به جای امن‌تریپیروز شداما بعدا آوار روی خود اومی ریختو جان باخت.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;